Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą: „Remont elewacji wraz z kolorystyką kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w m. Głuchołazy , dz. nr ewid. 485”

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ZP.271.1.18.2018.JSz

                       

                                                                                   Głuchołazy dnia 26.04.2018r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

 

Remont elewacji wraz z kolorystyką kamienicy przy ul. Kościuszki 2

w  m. Głuchołazy , dz. nr ewid. 485”

 

Działając na podstawie art. 92. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Głuchołazy, informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018r.  udzieliła zamówienia na zadanie pod nazwą   jw. Wykonawcy:

 

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o. 
48-340 Głuchołazy, Plac Basztowy 3

 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone było w trybie z wolnej  ręki, gdzie Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec Wykonawcy podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na kwotę 126.360,00 zł brutto.