Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”: Część II: Zadanie 1 i 2: Remont elewacj

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                     ZP.271.1.20.2018.JSz    

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

na zadanie pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”:

Część II:

Zadanie 1: Remont elewacji wraz z kolorystyką kamienicy przy Alei Jana Pawła II nr 16 w  m. Głuchołazy,  dz. nr 1255

 

Zadanie 2: Remont  elewacji wraz z kolorystyką kamienicy na ul. Kościuszki 2 w m. Głuchołazy, dz. nr 485

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie w BZP

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w tym (formularz oferty, oświadczenia, wykazy, wzór umowy)

DOCsiwz nadzór - elewacje.doc
 

Dokumentacja zamówienia :Elewacja Al. Jana Pawła

ZIPJana Pawła II-16.zip
 

Dokumentacja  zamówienia: Elewacja Kościuszki

ZIPkOSCIUSZKI 2.zip
 

Zmiana treści SIWZ z dn. 08.05.2018r.

PDFzmiana SIWZ.pdf
załącznik do zmiany SIWZ

PDFwzór um. po zmianie.pdf
 

zmiana ogłoszenia w BZP

DOCzmiana ogłoszenia z dn. 08.05.2018r..doc
 

zmiana ogłoszenia w BZP

DOCzmiana ogłoszenia w BZP II.doc

Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.05.2018r.

PDFinfor. z otwarcia.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFwyb. BIP.pdf