Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i rozbudowa wodociągu oraz budowy kanalizacji sanitarnej , planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów na działkach nr 31/5 , 32/2 , 32/3 , 33/8 , 34/4 , 34/8 , 34/11 , 34/15 , 34/16 , 35/4 , 35/13 , 414 , 431

Głuchołazy, dnia 17.05.2022r.

MP.6733.13.2022.BŻ

 

      OBWIESZCZENIE

       Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735  ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

przebudowie i rozbudowie wodociągu oraz budowie kanalizacji sanitarnej  ,  planowanej do realizacji w miejscowości  Nowy Świętów   na działkach nr  31/5 , 32/2 , 32/3 , 33/8 , 34/4 , 34/8 , 34/11 , 34/15 , 34/16 , 35/4 ,  35/13 , 414 , 431 .

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Spółki „Wodociągi” Sp. z o. o. 48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12, reprezentowanej przez  pełnomocnika  „PROJEKT” Pana Mirosława Bartochę [Bartocha]  , 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2 .

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.