Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa punktu widokowego naprzeciwko byłej strażnicy WOP , planowanej do realizacji w miejscowości Gierałcice na działce nr 315

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735  ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie punktu widokowego naprzeciwko byłej strażnicy WOP  ,  planowanej do realizacji w miejscowości  Gierałcice  na działce nr  315 . 

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Gminy Głuchołazy z/s 48-340 Głuchołazy, Rynek 15, reprezentowanej przez z pełnomocnika Pana Marka Mansfelda [Mansfeld] , 45-011 Opole , ul. Koraszewskiego 2-6/8 .

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.