Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie: Remont elewacji wraz z kolorystyką Kamienicy przy Alei Jana Pawła II nr 16 w m. Gł-zach , dz. nr ewid 1255.

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ZP.271.1.15.2018.JSz

                                                                Głuchołazy dnia 23.04.2018r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

 

Remont elewacji wraz z kolorystyką kamienicy przy Alei Jana Pawła II nr 16 w  m. Głuchołazy , dz. nr ewid. 1255.”

 

Działając na podstawie art. 92. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Głuchołazy, informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018r.  udzieliła zamówienia na zadanie pod nazwą   jw. Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ATRA  U” Jadwiga Flek 48-300 Nysa ul. Grodkowska 9

 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone było w trybie z wolnej  ręki, gdzie Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec Wykonawcy podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na kwotę 217.725,56 zł brutto.