Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów na działkach nr 898, 970/19, 970/36, 970/34, 970/33

MP.6733.8.2022.BŻ

                                                                     

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

 

budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów na działkach nr  898, 970/19,  970/36,  970/34,  970/33 .

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z/s ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej w niniejszym postępowaniu przez pełnomocnika: Pana Macieja Wyszyńskiego [Wyszyński], 48-303 Niwnica 67A,

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.