Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej STS 20/400 kVA , oraz wymiana słupa w linii napowietrznej 15KV, planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów na działkach nr 34/3, 34/4, 34/16, 34/17, 35/3

MP.6733.7.2022.BŻ

                                                                     

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)
 

zawiadamiam
 

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

 

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej STS 20/400 kVA , oraz wymiana słupa w linii napowietrznej 15KV, planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów na działkach nr 34/3, 34/4, 34/16, 34/17, 35/3. 

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Spółki „Quercus” Maciej Paca i Wspólnicy Spółka Jawna, 48-351 Biała Nyska, Przełęk 34 reprezentowanej przez pełnomocnika: P. Pawła Osipiaka [Osipiak] „ELPROBUD” , 45-129 Opole, ul. Kępska 7A.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.