Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja, Rejestry, Archiwa

Wydział Rejestry
BRM Uchwały Rady Miejskiej
IE Zabytków kultury materialnej, pomników pamięci narodowej
IOD Zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
OA Zbiorczy rejestr skarg i wniosków Urzędu
OA Przepisów gminnych (Zarządzeń Burmistrza)
OA Przyjmowanych podań, spraw kierowanych do Urzędu z zewnątrz, rejestr rozdziału pism do Wydziałów
OA Pieczęci
OA Zakupionych książek
OA Zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej
OA Szkół i Placówek Oświatowych
OA Żłobków i klubów dziecięcych
SO Mieszkańców
SO Zamieszkania Cudzoziemców
SO PESEL
SO Dowodów Osobistych
SO Wyborców
SO Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej
ZP Postępowań i udzielonych zamówień publicznych
Wydział Ewidencja
FN Ewidencja i windykacja należności za: podatki i opłaty lokalne, wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne, dzierżawę oraz opłaty za wydobywanie kopalin ze złóż
IE Spraw dokumentacyjnych i kosztorysowych
IRG Spraw dokumentacyjnych i kosztorysowych
Kadry Upoważnień do wydawania w imieniu Burmistrza Głuchołaz decyzji administracyjnych
Kadry Czasu pracy
OC Świadczeń osobistych i rzeczowych wykonywanych na rzecz obrony cywilnej kraju i Sił Zbrojnych R.P.
Ewidencja i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat
PIN Ewidencja materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne
SO Ludności i dowodów osobistych
SO Pobytu stałego i czasowego obywateli polskich i cudzoziemców
ZP Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków przedsiębiorców o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz dokonywanie wpisów w CEIDG
ZP Udzielanie informacji o przedsiębiorcach z dawnej, gminnej ewidencji podmiotów gospodarczych
Wydział Archiwa
OA Archiwum zakładowe