Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Położenie i podział gminy

Gmina miejsko-wiejska Głuchołazy położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Od południa gmina graniczy z Republiką Czeską, od zachodu z gminą Otmuchów, od północy z gminą Nysa, natomiast od wschodu
z gminą Prudnik. Z powiatem nyskim gmina posiada połączenie drogowe drogą wojewódzką. Przez gminę przebiega droga krajowa relacji Głuchołazy/granica państwa - Pyskowice.

Gmina posiada połączenie kolejowe z Nysą, gdzie istnieje możliwość przesiadki na pociągi bezpośrednio kierujące się do Wrocławia, Opola, Brzegu a od końca 2020 r. dodatkowo pociągami pospiesznymi z Nysy do Kotliny Kłodzkiej, Kotliny Jeleniogórskiej, Krakowa oraz Warszawy.

Od kilku lat staraniem władz miejskich w Głuchołazach kursuje Bezpłatna Komunikacja Miejska, łącząc miejscowości gminy darmowym autobusowym połączeniem

Gmina Głuchołazy jest gminą średniej wielkości pod względem obszaru i plasuje się na 550 miejscu spośród 2480 jednostek terytorialnych na prawach gminy w Polsce. Łącznie powierzchnia gminy to16 807 ha, z tego:

 • 11549,77 - użytki rolne
 • 3213,50 - lasy
 • 287,40 - tereny mieszkaniowe
 • 58,82 - tereny przemysłowe
 • 60,51 - tereny rekreacji i wypoczynku
 • 188,24 - grunty pod wodami
 • 80,67 - nieużytki
 • 1368,09 - pozostała powierzchnia

W Gminie Głuchołazy funkcjonuje 17 sołectw:

 1. Biskupów
 2. Bodzanów
 3. Burgrabice
 4. Charbielin
 5. Gierałcice
 6. Jarnołtówek
 7. Konradów
 8. Markowice
 9. Nowy Las
 10. Nowy Świętów
 11. Podlesie
 12. Pokrzywna
 13. Polski Świętów
 14. Sławniowice
 15. Stary Las
 16. Sucha Kamienica
 17. Wilamowice Nyskie

Mienie Gminy

 • Gmina Głuchołazy posiada 100% udziałów w dwóch spółkach, Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. oraz „Wodociągi" Spółka z o.o.
 • Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 964,2434 ha, których łączna wartość księgowa wynosi 12 823 778 zł.
 • Ponadto Gmina Głuchołazy jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni łącznej powierzchni 0,6025 ha.
 • Wartość księgowa gruntów, budynków i budowli będących własnością Gminy Głuchołazy to kwota 178,5 mln zł.
 • Gmina Głuchołazy jest właścicielem 181 lokali użytkowych oraz 1109 lokali mieszkalnych
 • Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych pozostaje w administracji Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głuchołazach.
 • W kolejnych latach planuje się systematyczne zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz działek budowlanych.