Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu dot. naboru wniosków na udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 roku

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ OGŁASZA
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

dot. naboru wniosków na udzielenie dotacji  w formie dofinansowania zadania
 przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla  Gminy Głuchołazy  w 2022 roku

 

ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r.,  w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy

W wyniku przeprowadzonego w dniu 8 marca 2022 r. otwartego konkursu, wsparcia
w zadaniu nr 1 - łucznictwo postanowiono udzielić następującemu wnioskodawy:

Zadanie nr 1 - łucznictwo:

  1. Klub Łuczniczy „Chrobry” z siedzibą ul. Damrota 1, 48-340 Głuchołazy – wysokość środków publicznych: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)