Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 1586-PR.383.2022
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 r.

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 roku.

§ 2. Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację niżej wymienionego zadania to kwota: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100),  z przeznaczeniem na następującą dyscyplinę sportu:

  1. Zadanie nr 1 - łucznictwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania: 16.000,00  zł (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100). 

§ 3.  Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PDFOtwarty konkurs w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 r.pdf (1,08MB)