Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

375. J. Wanicki

W związku z brakiem chodnika w Gierałcicach na wyjeździe do Głuchołaz wzdłuż drogi powiatowej (wzdłuż dz. 274, 276/7, 276/8, 276/1, 276/2, 280). Wnioskuję ponownie o przeznaczenie środków finansowych z budżetu gminy na dotacje dla Powiatu na współfinansowanie tego zadania (budowy chodnika na tym odcinku). To pozwoli na szybkie jego wybudowanie.  Mieszkańcy domów zlokalizowanych wzdłuż drogi muszą się nią poruszać, narażając się na potrącenie przez jeżdżące tu samochody. Droga jest też wykorzystywana przez dzieci które udają się do szkoły. W czasie zimy na tym bardzo pochyłym odcinku jezdni samochody wpadają często w poślizg. Stwarzając zagrożenie dla pieszych. Dlatego budowa chodnika jest sprawą pilną.

Ze strony Powiatu padła deklaracja (pismo DR. 7010. 13.2021.KS w załączniku) podjęcia działań celem ujęcia tego zadania do realizacji w 2022 roku. Warunkiem jest współfinansowanie jej przez Gminę Głuchołazy.


PDF375. J. Wanicki.pdf

 


 

W odpowiedzi na interpelację Pana Jacka Wanickiego radnego Rady Miejskiej w Głuchołazach złożoną w dniu 26 stycznia 2022 r. w sprawie dotacji dla Powiatu Nyskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Gierałcicach (kier. Głuchołazy) przedstawiam poniższą informację.

Na interpelację Pana radnego J. Wanickiego z dnia 08.11.2021 roku w tym samym temacie została już udzielona odpowiedź przez Skarbnika Miasta Pana Sławomira Deko pismem znak FN.3051.17.2021.SD z dnia 22.11.2021 r. W/w odpowiedź z listopada 2021 r. jest także aktualna w stosunku do obecnej interpelacji Pana Wanickiego.

Rozszerzając odpowiedź z dnia 22.11.2021 r. informuję, że aktualnie w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok na budowę chodników ogólnie na terenie gminy (w tym na drogach powiatowych) jest zabezpieczona kwota 300 tys. zł. Z tej kwoty planowane jest wyodrębnienie
150 tys. zł jako dotacji dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych, pod warunkiem, że Powiat Nyski potwierdzi zabezpieczenie po swojej stronie środków na ten cel w takiej samej wysokości. Wynika to z dotychczasowej praktyki narzuconej przez powiat finansowania budowy chodników przy drogach powiatowych wg partycypacji: 50 % gmina i 50 % powiat.

Wybór miejsc (miejscowości) w których Burmistrz Głuchołaz i Zarząd Powiatu Nyskiego zaproponują realizację chodników przy drogach powiatowych będzie wynikał m.in. z: lokalnych uwarunkowań i dostępności terenu do budowy chodników, natężenia ruchu pieszego, dotychczasowego zaawansowania budowy chodników w danej miejscowości, itd.


PDF375. Odpowiedź.pdf