Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

374. B. Kanarski

W związku z drugą edycją Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (nabór wniosków do 15.02.2022 r.). Chciałem wnioskować o ujęcie w jednym z wniosków, które może złożyć Gmina Głuchołazy (istnieje możliwość złożenia trzech wniosków). Dofinansowania na budowę podejścia na Górę Chrobrego (żółty szlak - odcinek stromego podejścia do schroniska oraz Kościoła Św. Anny), inwestycja ta jest zgodna z programem w pkt. 16. Budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej.

Wniosek swój chciałem za argumentować tym, iż, wykonanie łagodnego podejścia na tym odcinku podniesie walor turystyczny Góry Chrobrego, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze wejście dla wszystkich chętnych. Inwestycja ta nie pochłonie dużych nakładów finansowych aczkolwiek, można połączyć powyższy wniosek z innymi działaniami, które będą uatrakcyjniały i przyciągały turystów do naszej gminy.


PDF374. B. Kanarski.pdf


W odpowiedzi na pismo znak BRM.0003.374.2022.KŚ z dnia 25.01.2022 r. dot. udzielenia odpowiedzi na interpelację Pana Bogusława Kanarskiego, radnego rady Miejskiej w Głuchołazach, w sprawie przebudowy drogi do schroniska i kościoła Św. Anny na Górze Chrobrego przedkładam poniższą informację.

 

            Nie przyjmuję się do realizacji wniosku Pana Kanarskiego dotyczącego złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie w ramach trwającego naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” zadania polegającego na przebudowie obecnego podejścia do w/w obiektów na podejście „łagodne” (określenie użyte przez Pana Kanarskiego).

           

            Stanowisko Burmistrza Głuchołaz w sprawie w/w wniosku P. Kanarskiego wynika z poniższych faktów/powodów:

  • Droga (strome podejście wg P. Kanarskiego) do w/w obiektów, będąca przedmiotem wniosku, nie jest własnością Gminy Głuchołazy. Jest to własność Lasów Państwowych. Tym samym gmina nie mając tytułu prawnego do nieruchomości mającej być przedmiotem inwestycji gminy nie może złożyć wniosku do w/w programu.
  • Obecne podejście jest adekwatne do górskiego charakteru w/w obiektów.
  • Gmina Głuchołazy w ramach trwającego naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w ramach określonych limitów wniosków złoży wnioski na znacznie ważniejsze i pilniejsze zadania dla gminy. Są to zadania określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Głuchołazy.
  • Gmina Głuchołazy w 2020 roku zmodernizowała (przebudowała) ze środków UE inną drogę do schroniska i kościoła Św. Anny na Górze Chrobrego - gminną drogę na dz. nr 222/5 (czerwony szlak).

PDFodp.374.pdf