Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

373. Sz. Biliński

Dotyczy : wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Głuchołazy

Zwracam się z interpelacją w sprawie wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych naszej Gminy. W jakiej wysokości otrzymali wynagrodzenie kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Czy kierownicy i dyrektorzy otrzymywali dodatkowe świadczenia lub dodatki do wynagrodzenia jeśli tak to w jakiej wysokości, a także w jakiej wysokości dostali podwyżki wynagrodzeń o ile takie miały miejsce. Proszę o udzielenie informacji zawierające dane od roku 2015.

Zwracam się również o udzielenie informacji w zakresie opisanym powyżej dotyczących Wiceburmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika piastujących funkcje w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.


PDF373. Sz. Biliński.pdf


W odpowiedzi na interpelację Pana Szymona Bilińskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. poniżej przedstawiam żądane dane dotyczące wynagrodzenia rocznego wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Głuchołazy, obecnie sprawujących swoją funkcję. Jednocześnie informuję, że zestawienie nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczeń wypłacanych z ZFŚS.
 

PDFodp 373.pdf