Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

369. Sz. Biliński

Interpelacja w sprawie działek położonych na terenie Sołectwa Nowy Swiętów

Proszę o informacje czy na terenie sołectwa Nowy Świętów Gmina Głuchołazy wyraziłaby zgodę na zasadzenie terenu drzewostanem oczywiście terenu wskazanego przez Gminę. Z racji ciągle rozwijającego się trendu sadzenia drzew i zagospodarowywanie nieużytków na lasy i parki, proszę o informację czy Gmina wyrazi zgodę i wskaże grunt, na którym mieszkańcy w czynie społecznym mogliby zasadzić drzewa lub krzewy w celu zwiększenia obszarów zalesionych na terenie sołectwa a za czym idzie również i Gminy.

PDF369. Sz. Biliński.pdf


W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Szymona Bilińskiego w sprawie wykonania nasadzeń drzew na terenie Sołectwa Nowy Świętów, informuję, że w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Świętów, nie przewidziano gminnych terenów przeznaczonych pod wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów. Dodatkowo informuję, że  na terenie sołectwa Nowy Świętów zlokalizowane są dwie działki leśne (dz. nr 47, 163/8), stanowiące własność Gminy Głuchołazy.

PDFodp 369.pdf