Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia - „Konserwacja cząstkowa – remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Głuchołazy” nr ZP.271.2.7.2018.JS

      ZP.271.2.7.2018.JS

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

Konserwacja cząstkowa – remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Głuchołazy”

 

Zamawiający, Gmina Głuchołazy, zgodnie z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r., informuje, że:

W celu udzielenia zamówienia na realizację zadania Konserwacja cząstkowa – remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Głuchołazy” zostało przeprowadzone postępowanie w  trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy  na podstawie  rozdz. 3 pkt. 2  lit.m) w/w regulaminu,  

Wskutek przeprowadzonego postępowania w dniu 04.04.2018. została zawarta umowa z:

Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

w Głuchołazach

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 3

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na kwotę 109.500,00 zł brutto.