Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Telefony

Wykaz telefonów Urzędu Miejskiego w Głuchołazach:

 

Nazwa Wydziału

Numer zewnętrzny

Adresy e-mail

Sekretariat                                        

Telefon                                              

Fax

 

77 - 40 92 100

77 - 40 92 101

 

Burmistrz Głuchołaz

Zastępca Burmistrza

Sekretarz

77 - 40 92 100

77 - 40 92 100

77 - 40 92 100

burmistrz@glucholazy.pl

z-ca.burmistrza@glucholazy.pl

sekretarz@glucholazy.pl

Straż Miejska

Komendant

77 - 40 92 105

77 - 40 92 106

 sm@glucholazy.pl

Wydział Inwestycji i Eksploatacji

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 109

77 - 40 92 110

77 - 40 92 113

inw@glucholazy.pl

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 114

77 - 40 92 111

77 - 40 92 112

 

irg-referat@glucholazy.pl

irg-plan@glucholazy.pl

 

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 118

77 - 40 92 119

promocja@glucholazy.pl

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień

Publicznych

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 124

77 -40 92 125-26

zp@glucholazy.pl

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 130

77 - 40 92 131

77 - 40 92 132

rolnictwo@glucholazy.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 134

77 - 40 92 136-37

umig@glucholazy.pl

Kadry

77 - 40 92 135 kadry@glucholazy.pl

Zespół Radców Prawnych

77 - 40 92 138  

Inspektorat Zarządzania Kryzysowego,

Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

77 - 40 92 142

oc@glucholazy.pl
Wydział Oświaty

77 - 43 91 824

oswiata@glucholazy.pl

Urząd Stanu Cywilnego

telefon

e-mail

 

77 - 40 92 146

usc@glucholazy.pl

usc@glucholazy.pl

Biuro Rady Miejskiej

Kierownik

Pracownicy

 

77 - 40 92 150

77 - 40 92 151

brm@glucholazy.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik

Dowody Osobiste

Meldunki

 

77 - 40 92 155 

77 - 40 92 156

77 - 40 92 156

so@glucholazy.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik

Z-ca Skarbnika

Kasa

Księgowość Podatkowa

Księgowość Podatkowa - odpady komunalne

Referat Podatków i Opłat

Wymiar Podatków i Opłat

Płace

Księgowość

Referat ds. Obsługi Finansowej Placówek

Oświatowo-Wychowawczych

77 - 40 92 162 

77 - 40 92 163

77 - 40 92 164

77 - 40 92 161

77 - 40 92 140

77 - 40 92 157

77 - 40 92 165-166

77 - 40 92 167

77 - 40 92 168

77 - 43 91 732

skarbnik@glucholazy.pl

z-ca.skarbnika@glucholazy.pl

 

finanse@glucholazy.pl

podatki@glucholazy.pl

 

 

 

 

umreferat@glucholazy.pl

Centrum Informacji Turystycznej

77 - 43 94 360

77 - 43 91 453

cit@glucholazy.pl