Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki nr ZP.271.1.16.2018.JSz


Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

 

ZP.271.1.16.2018.JSz                                                                                                           Głuchołazy, dnia 10.04.2018r.

    

 

Informacja o zakończeniu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie z wolnej ręki

 

Informujemy, że Zamawiający zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia  na wykonanie robót budowlanych  pod nazwą:

Remont elewacji wraz z kolorystyką :

Kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w  m. Głuchołazy , dz. nr ewid. 485

Zadanie współfinansowane z Projektu:„Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania z dnia 10.04.2018r.

PDFinformacja o zakończ. Kościuszki.pdf (73,46KB)