Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nr: ZP.271.1.14.2018

 

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.14.2018.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie w BZP z dnia 10.04.2018r.

DOCOgłoszenie BZP.doc (126,00KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Formularz oferty, wzory oświadczeń, wzór umowy)

DOCSIWZ dworzec PKP.doc (4,49MB)
 

Tabela wyceny (załącznik do Formularza oferty)

XLSPKP WYCENA 0.xls (30,00KB)
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO _ UŻYTKOWY.zip (10,78MB)

Zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2018r.

PDFzmiana treści SIWZ.pdf (37,95KB)

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.04.2018r.

PDFzmiana treści SIWZII.pdf (124,29KB)
 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.05.2018r.

PDFinfor. z otwarcia.pdf (40,41KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFwyb. BIP.pdf (47,12KB)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie BIP.pdf (118,96KB)