Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowie linii N/N wraz z budową złącza kablowego oraz odcinka linii kablowej, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działce nr ewid. 106/42

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

 

rozbudowie linii N/N wraz z budową złącza kablowego oraz odcinka linii kablowej, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działce nr ewid. 106/42 .

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

      Spółki TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, reprezentowanej przez Pełnomocnika: Pana Filipa Banacha, działającego w imieniu firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ”AMIKAR”, Mieczysław Kokurowski, z siedzibą ul. Słowiańska 13d, 48-300 Nysa.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.