Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1400-PR.333.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr L/415/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 15.10.2010r. nr 120 poz. 1322) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami działającymi na terenie Gminy Głuchołazy w zakresie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

§ 2. Sposób przeprowadzenia konsultacji określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie.1400-PR.333.2021.2021-10-08.pdf (412,74KB)