Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Projektu:Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zdegenerowanego budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe. ZP.271.1.13.2018.JSz

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.13.2018.JSz    

 

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

na zadanie pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”:

Część I: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zdegenerowanego  budynku

mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

DOCogłoszenie BZP.doc (98,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym: Formularz Oferty, oświadczenia, wykazy, wzór umowy)

DOCsiwz nadzór - stadion.doc (4,29MB)

informacja z otwarcia 09.04.2018r.

PDFinfor. z otwarcia.pdf (50,50KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.04.2018r.
PDFwyb. BIP.pdf (40,21KB)