Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Osiągane przez Gminę Głuchołazy poziomy recyklingu

Osiągane przez Gminę Głuchołazy poziomy recyklingu

 

Od 2013r. do 2020r. na terenie Gminy Głuchołazy (z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) odebrano następujące ilości wytworzonych odpadów komunalnych, które ustalono na podstawie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z Gminy Głuchołazy.

 

Na wykresie nr 1 przedstawiono osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013-2020.

 

 Wykres 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013-2020.

wykres1.jpeg

Z przedstawionego wykresu wynika, że:

 • w latach 2013-2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zebranych odpadów był zbliżony,
 • w roku 2016 wymagany poziom nie został osiągnięty,
 • w latach 2017-2019 osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zebranych odpadów znacznie wzrasta,
 • w roku 2020 wymagany poziom nie został osiągnięty.
   

Na wykresie nr 2 przedstawiono osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2013-2020.

 

Wykres 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2013-2020.

wykres2.jpeg

Z przedstawionego wykresu wynika, że:

 • w latach 2013-2016 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych był na zbliżonym poziomie,
 • w roku 2017 wymagany poziom nie został osiągnięty,
 • w latach 2018-2020 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych znacznie wzrasta.

 

Na wykresie nr 4 przedstawiono osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w latach 2013-2020.

 

Wykres 4. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w latach 2013-2020.

wykres3.jpeg

Z przedstawionego wykresu wynika, że:

 • w latach 2013-2017 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania był zbliżony,
 • w roku 2018 wymagany poziom ograniczenia został osiągnięty, lecz nastąpił znaczny wzrost masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
 • w latach 2019-2020 wymagany poziom został osiągnięty oraz nastąpił spadek masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.