Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głuchołazy

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głuchołazy

 

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

 

W związku z ogłoszonym przetargiem Burmistrz Głuchołaz w dniu 25 czerwca 2021r. zawarł z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

 

Odebrane z terenów nieruchomości z Gminy Głuchołazy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zostaną przekazane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o. o. do PGE EKOM Sp. z o.o. w Nysie RCGO Domaszkowice (Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa ul. Domaszkowice 156, 48-303 Nysa).