Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głuchołazy

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy z terenu Gminy Głuchołazy

 

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze zm.) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

 

W związku z ogłoszonym przetargiem Burmistrz Głuchołaz w dniu 19 sierpnia 2022r. zawarł z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Komunalnik Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław oraz oddziałem przy ul. Morcinka 66e, 48-300 Nysa umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy. Umowa została zawarta na okres 27 miesięcy i realizowana będzie w okresie od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2024r.

 

Odebrane z terenów nieruchomości z Gminy Głuchołazy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zostaną przekazane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp. z o. o. do następujących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

 1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady BIO:
  • ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach (58-250) przy ul. Bielawskiej 6;
  • ZGO Gać Sp. z o.o., Gać 90, Oława (55-200);
 2. Pozostałe odpady odbierane selektywnie (w tym pochodzące z PSZOK):
  • ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach (58-250) przy ul. Bielawskiej 6;
  • ZGO Gać Sp. z o.o., Gać 90, Oława (55-200);
  • Pap-trans Piotr Brożek z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Jurija   Gagarina 20;
  • BIOSYSTEM S. A.  z siedzibą w Krakowie (30-556) przy ul. Wodnej 4;
  • INTEREKO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-828), ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.