Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podpisaniu umowy

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

 

Informuje, że dnia 12.08.2021 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach z/s 48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 7 na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Seniorzy z pasją - śladami historii i nie tylko” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100 gr)