Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg nieograniczony - Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jarnołtówek - nr ZP.271.1.12.2018.JS


Zamawiający: Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, tel.: +48 774092100, faks: +48 77 4092101,  www.glucholazy.pl

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.12.2018.JS     

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579, z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy  pod nazwą:

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jarnołtówek na działce nr ewid. 350/10 wraz z usunięciem kolizji ze słupem elektrycznym oraz wykonaniem drzwi zewnętrznych
w budynku dz. nr 350/12 w Jarnołtówku”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

DOCOgłoszenie nr 528419.doc (108,50KB)
 

 

Załączniki:

ZIPSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.zip (38,00MB)
 

Zmiana treści SIWZ:

ZIPzmiana treści SIWZ.zip (803,16KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

JPEGprotokół z otwarcia oferty.jpeg (64,96KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie postępowania.pdf (27,00KB)