Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wakacyjny Turniej Senioralny

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wakacyjny Turniej Senioralny.pdf (1,86MB)

 


 

Informacja o podpisaniu umowy

 

Informuje, że dnia 13.07.2021 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Seniorów Głuchołaz „WICHROWE WZGÓRZE" z/s 48-340 Głuchołazy, ul. Wieniawskiego 5 na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Wakacyjny Turniej Senioralny" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 3 800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset zł 00/100 gr)

PDFInformacja o podpisaniu umowy.pdf (248,00KB)