Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wykonanie, dostawę i montaż mebli dla Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
wykonanie, dostawę i montaż mebli dla Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonanie, dostawa i montaż w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15 zabudowy pomieszczenia biurowego Nr 1 Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego IIp pok. Nr 29, obejmujący:
   1. 2 szafy na wymiar ; drzwi przesuwne, zamykane na klucz, półki na dokumenty umożliwiające przechowywanie segregatorów w pozycji pionowej + część na ubrania, orientacyjne wymiary:
    • Szafa Nr 1 szerokość  404cm, wysokość 265cm, głębokość 45cm
    • Szafa Nr 2 szerokość  244cm, wysokość 265cm, głębokość 45cm

W szafie nr 1 i 2 górne półki szersze – do przechowywania kartonów

 • Szafa Nr 3 szerokość    50cm, wysokość 170cm, głębokość 45cm (szafa dokumentowa)
 • przylegającą do szafy nr 1 zamykaną szafkę z półkami i blatem roboczym, orientacyjne wymiary:  szerokość 80cm, wysokość 80cm, głębokość 45cm
 • przylegającą do szafy nr 2 zamykaną szafkę pod drukarkę z półkami, orientacyjne wymiary: szerokość  60cm, wysokość 80 cm, głębokość 50cm
 • 6 stanowisk pracy: biurka blat 140x60cm, wysokość 78cm:
 • nogi metal antracyt,
 • osłona metalowa: 3 biurka z przodu, 2 biurka z przodu i prawej strony, 1 biurko z przodu i lewej strony,
 • podstawki pod monitory orientacyjne wymiary: szerokość  60cm, wysokość 16 cm, głębokość 20cm
 • 1 demontowalna osłona-maskownica na krótszy, lewy bok blatu biurka.
  1.  4 kontenery pojedyńcze na kółkach, zamykane na klucz, wsuwane pod blat biurka (bez przerwy), 3 szuflady (2 standardowe i 1 szersza), orientacyjne wymiary szerokość 40 głębokość 45cm.
  2. 2 kontenery podwójne na kółkach zamykane na klucz, wsuwane pod blat biurka, orientacyjne wymiary: szerokość 80cm głębokość 40cm z rozmieszczeniem:
   • 1 kontener: lewa część – półka i zamykana szafka, w środku 1 półka, prawa część – szuflady (2 standardowe i 1 szersza),
   • 1 kontener odwrotnie: lewa część – szuflady (2 standardowe i 1 szersza),  prawa część – półka i zamykana szafka, w środku 1 półka.
 • Wykonanie, dostawa i montaż w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15 zabudowy pomieszczenia biurowego Nr 2 Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego IIp pok. Nr 29, obejmujący:
  1. szafę dwupoziomową z nadstawką (orientacyjna wysokość nadstawki  80 cm) oraz z narożnikiem na wymiar, orientacyjne wymiary szafy: szerokość 444cm,  wysokość 280cm, głębokość 45cm , z przesuwnymi drzwiami zamykanymi na klucz,  z półkami na dokumenty umożliwiającymi przechowywanie segregatorów w pozycji pionowej, część narożna z przeznaczeniem na ubrania, w tym jedno skrzydło szafy narożnej stanowiące przedłużenie posiadanych szaf metalowych otwierane na zewnątrz

 

 1. nadstawka o wys. 80 cm do dwóch posiadanych szaf metalowych (wymiary podsiadanych szaf łącznie: szerokość 200cm, wysokość 200 cm, głębokość 45cm) stanowiąca naturalne przedłużenie górnego poziomu wyżej opisanej szafy, drzwi przesuwne, zamykane na klucz,
 2. szafa na wymiar, orientacyjne wymiary: szerokość: 164cm, wysokość 220cm, głębokość 45cm, drzwi przesuwne, zamykane na klucz, półki na dokumenty umożliwiające przechowywanie segregatorów w pozycji pionowej,
 3. szafka na wymiar, z przesuwnymi drzwiami zamykanymi na klucz, z 2 półkami, orientacyjne wymiary: szerokość  100cm, wysokość 80 cm, głębokość 50cm,
 4. 2 stanowiska pracy: 2 biurka narożne (nogi metal antracyt, osłona metalowa, wysuwana półka na klawiaturę)
  • biurko nr 1 orientacyjne wymiary: 170x200cm, wysokość 78 cm, głębokość skrzydła 55cm, prawe skrzydło 70cm, na lewym skrzydle biurka wbudowana szafka o szerokości 80 cm dzielona na 2 komory: pierwsza komora o szer. 40 cm, z półką oraz szafką z przesuwnymi drzwiami (drzwi przesuwane na drugą komorę), zamykana na klucz; druga komora  o szer. 40 cm z półką oraz  3 szufladami, zamykanymi na klucz, na prawym skrzydle - kontenerek na kółkach o szerokości 45cm, zamykany na klucz, wsuwany pod blat biurka, z 3 szufladami,
  • biurko nr 2 orientacyjne wymiary: szerokość 180x150cm, wysokość 78cm, głębokość prawe skrzydło 45cm, lewe skrzydło 70cm, na lewym skrzydle: - kontenerek na kółkach o szerokości 45cm, zamykany na klucz, wsuwany pod blat biurka, szuflady, na prawym skrzydle biurka szafka o szerokości 78 cm dzielona na 2 komory : pierwsza komora o szer. 37 cm, z półką oraz szafką z przesuwnymi drzwiami ( drzwi przesuwane na drugą komorę), zamykana na klucz; druga komora  o szer. 41cm z półką oraz  3 szufladami, zamykanymi na klucz,
  • 2 półki wiszące o szerokości 200cm i 100cm, głębokość 25cm.
 5. odbojnik na ścianę za fotelem, płyta w kolorze korpusu mebli o dł. 1m,
 6. 2 podstawki pod monitor,
 7. Wykonanie, dostawa i montaż w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15 zabudowy przechodniego pomieszczenia biurowego Nr 1 Biura Rady Miejskiej IIp pok. 22:
  1. 1 szafa przesuwna zamykana na klucz, półki na dokumenty umożliwiające przechowywanie segregatorów w pozycji pionowej, jedna półka wysuwany blat (orientacyjne wymiary: szerokość  1m, wys. 2,8m, głębokość 50cm)
  2. 1 szafa przesuwna zamykana na klucz, półki na dokumenty umożliwiające przechowywanie segregatorów w pozycji pionowej ; orientacyjne wymiary: szerokość 1,8m, wys. 2,8m, głębokość 40cm.
  3. odbojnik płyta w kolorze korpusu mebli o dł. 4m,
  4. regał – otwarte półki (orientacyjne wymiary: szerokość 40cm, wys. 2,8m. głębokość 50cm),
  5. stolik 50cmx50cm,
  6. zabudowa powinna uwzględnić 2 stanowiska pracy: biurka 150cmx70cm (nogi metal antracyt, osłona metalowa)
  7. 2 razy kontener podwójny na kółkach zamykany na klucz, wsuwany pod blat biurka, wymiary jednego kontenerka 80cmx40cm,  (lewa część – 3 szuflady, prawa część – zamykana szafka, w środku 1 półka),
 8. Wykonanie, dostawa i montaż w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15 zabudowy pomieszczenia biurowego Nr 2 Biura Rady Miejskiej IIp pok. 22:
  1. 1 szafa przesuwna zamykana na klucz (orientacyjne wymiary: szerokość  2,44m, wys. 2,8m, głębokość 50cm)
  2. 1 regał narożny otwarty (orientacyjne wymiary: szerokość 50x50cm , wys. 2,8m, głębokość 50cm)
  3. odbojnik płyta w kolorze korpusu mebli o dł. Ok. 3,5m,
  4. zabudowa powinna uwzględnić 2 stanowiska pracy: biurka 150cmx70cm (nogi metal antracyt, osłona metalowa)
  5. 1 kontener podwójny na kółkach zamykany na klucz, wsuwany pod blat biurka, wymiary jednego kontenerka 80cmx40cm,  (lewa część – 3 szuflady, prawa część – zamykana szafka, w środku 1 półka),
  6. 1 kontener pojedynczy na kółkach, zamykany na klucz, wsuwany pod blat biurka,  szuflady, wymiary 40x40cm.
 9. Zamawiający informuje, że wszystkie podane wymiary jak i ustawienia mebli są orientacyjne i stanowią materiał poglądowy. Dopuszcza się zmianę ilości i wymiarów mebli z zastrzeżeniem, że ich wymiary i rozmieszczenie muszą uwzględniać warunki pomieszczenia tzn. to, że biura nr 1 Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego  jak i biuro Nr 1 Biura Rady Miejskiej są pomieszczeniami przechodnim, a także muszą gwarantować swobodę poruszania się w pomieszczeniach zgodnie z przepisami BHP.
 10. Zamawiający w załączeniu przedstawił poglądowy projekt umeblowania pomieszczeń, dopuszcza jednak wszelkie propozycje, które będą spełniały wymagania zapytania ofertowego.
 11. Materiał wykonania mebli - płyty z laminatu, Egger dąb halifax – fronty, kronospan 162 szary grafit – korpusy, dopuszcza się inne propozycje kolorystyczne i materiałowe, uzgodnione  w trakcie wizji lokalnej.
 12. Przygotowanie kosztorysu wykonania, dostawy i montażu mebli osobno dla każdej koncepcji. Oferta może zawierać kilka wariantów realizacji zamówienia, wówczas proponowane koncepcje winny być odpowiednio opisane i wycenione.

 

 1. Warunki postępowania:

Przed złożeniem oferty należy:

 1. Przeprowadzić wizję lokalną w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia oraz wyceny kosztów zadania. W tym celu Zamawiający umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiekcie, którego dotyczy przedmiot zamówienia.
 2. Uzgodnić  parametry montażu i dostarczanych materiałów, także te które nie zostały wskazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Termin wykonania mebli: do 20.08.2021r.
 4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%
 5. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
 6. Warunki gwarancji: minimum 36 miesięcy na wykonane meble licząc od daty odbioru końcowego.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).
 9. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny. Oferentom z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym tel. 774092 134 Pani Marzena Wróbel 774092136 Pani Agata Setlak

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta z podaniem ceny jednostkowej za poszczególne meble i ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia. W przypadku przedłożenia kilku koncepcji, należy osobne wycenić każdą koncepcję i jej składniki.
 2. Do oferty należy dołączyć rysunki poglądowe mebli z wymiarami, uwzględniającymi zarówno wymagania Zamawiającego jak i przepisy BHP.. Do oferty należy dołączyć również podpisaną klauzulę informacyjną (druk w załączeniu).
 3. Termin składania ofert: do dnia 05.07.2021r., do godziny 14.00.
 4. Ofertę można złożyć:
 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15
 2. faksem na numer 774092101
 3. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
   

W załączeniu:

PDF20210628 Rysunki poglądowe - meble OA i BRM.pdf
DOCKLAUZULA INFORMACYJNA.doc


PDFWyniki zapytania ofertowego.pdf