Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Operacja ,,Pumptrack w Głuchołazach dla każdego”

Pumptrack.jpeg

Operacja ,,Pumptrack w Głuchołazach dla każdego”

 

Operacja ,,Pumptrack w Głuchołazach dla każdego” mająca na celu umożliwienie lokalnej społeczności dostępu do infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę  pumptracku w Głuchołazach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu  8 czerwca 2021r. Gmina Głuchołazy podpisała z Województwem Opolskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00702-6935-UM0811225/21  na realizację operacji pn. ,,Pumptrack w Głuchołazach dla każdego” w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Miejsce realizacji:

województwo opolskie, powiat nyski, gmina Głuchołazy, miejscowość Głuchołazy

 

 Zakres projektu:

W ramach operacji przewidziano budowę toru typu pumptrack w Głuchołazach.

Zakres rzeczowy projektu zakłada: przygotowanie i przystosowanie terenu pod inwestycję, budowę toru pumptrack o długości w rzucie- 100 mb w technologii nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości warstwy jezdnej toru - min.1,7m. z placykami startowymi w strefie wjazdu, wykonanie nasypów z warstwy ziemi urodzajnej z warstwą  trawiastą  na skarpach i pól wewnętrznych obiektu , wykonanie fragmentów pól wewnętrznych obiektu w nawierzchni żwirkowej, montaż tablicy z regulaminem, nasadzenie drzew i krzewów liściastych, montaż latarni solarnej.

 

Efekt realizacji:

Efektem realizacji operacji będzie powstanie nowego miejsca w Głuchołazach przestrzenią dla lokalnej społeczności do aktywności sportowej na świeżym powietrzu.

 

Beneficjent: Gmina Głuchołazy

Planowany koszt inwestycji: 255 938,99  zł,

Przyznana kwota dofinansowania: 127 260,00zł.