Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony:Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 12 720 627 złotych. ZP.271.10.2018.JSz


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.10.2018.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

nazwa zamówienia:

 

Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

 w wysokości 12 720 627 złotych

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (Dz.U. UE) z dn. 01.03.2018r.

PDFogłoszenie o zamówieniu Dz.U.UE.pdf (126,38KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym Formularz oferty, załącznik nr 1 - JEDZ-edytowalny, załączniki nr 2,3)

DOCSIWZ kredyt.doc (666,50KB)
 

JEDZ - wersja XML

XMLespd-request.xml (119,70KB)
 

Załącznik nr 4

ZIPZAŁĄCZNIK NR 4.zip (14,54MB)
 

Zmiana SIWZ z dnia 09.03.2018r.

PDFzmiana SIWZ.pdf (99,94KB)

 

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 21.03.2018 r.

ZIPwyjaśnienia, zmiana SIWZ 21.03.2018 r..zip (1,15MB)
 

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 29.03.2018 r.

ZIPwyjaśnienie siwz z 29.03.2018 r.zip (114,43KB)

 

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 29.03.2018 r.

PDFzm. i wyjaśnienia SIWZ 29.03.2018 BIP.pdf (80,22KB)
 

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 05.04.2018r.

PDFwyj. SIWZ BIP.pdf (32,55KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.04.2018r.

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (39,23KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2018r.

PDFwyb. BIP.pdf (57,55KB)