Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1237-PR.286.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 maja 2021r

ZARZĄDZENIE NR 1237-PR.286.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 20 maja 2021 r.


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej


Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713. z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990. z późn. zm.) Burmistrz Głuchołaz zarządza co następuje:


§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, na stronie internetowej Urzędu, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie Nr 1237-PR.286.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 maja 2021r.pdf (328,75KB)