Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 11+550 (BLGL-10) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowanej do realizacji w miejscowości Polski Świętów na działkach nr ewid.: 344/2, 376/26

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

 

budowie przepławki dla ryb na jazie w km 11+550 (BLGL-10) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowanej do realizacji w miejscowości Polski Świętów na działkach  nr ewid.:  344/2, 376/26.

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Pana Damiana Zgrabczyńskiego, reprezentującego Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138, działającego w imieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.