Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

Utrzymanie i eksploatacja  cmentarza komunalnego zlokalizowanego
przy ul. Wyszyńskiego  w  m. Głuchołazy”

 

Informuje się, że Zamawiający - Gmina Głuchołazy, zgodnie z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016 r.:

W celu udzielenia zamówienia na realizację zadania Utrzymanie i eksploatacja  cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego  w  m. Głuchołazy” zostało przeprowadzone postępowanie w  trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy  na podstawie  rozdz. 3 pkt. 2 ppkt 1  lit.m) w/w regulaminu.  

Wskutek przeprowadzonego postępowania w dniu 29.01.2018r. została zawarta umowa z Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z/s Plac Basztowy 3 48-340 Głuchołazy.