Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa części oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej w Głuchołazach wraz z oświetleniem parkingu i przyłączem do oświetlenia skateparku – etap I

 

Nr ZP.271.2.3.2018.JS

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Budowa części oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej w Głuchołazach
wraz z oświetleniem parkingu i przyłączem do oświetlenia skateparku – etap I”

Termin złożenia oferty: 28.02.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

 

Załączniki:

DOCiwz.doc (176,00KB)
PDFPrzedmiar Głuchołazy Opolska etap I.pdf (207,46KB)
PDFrys_4_1 schemat Głuchołazy Opolska.pdf (203,36KB)
PDFSST oświetlenie Głuchołazy Kościuszki Opolska.pdf (393,46KB)
PDFuzgodnienia dokumentacji Tauron D. - .pdf (842,61KB)
DOCzałącznik 5 IWZ - wzór umowy.doc (150,00KB)
DOCzałączniki 1-4 IWZ.doc (132,00KB)
JPEGZapytanie ofertowe - zaproszenie.jpeg (46,63KB)
PDFProjekt Głuchołazy Opolska Kościuszki cz. 1.pdf (18,81MB)
PDFProjekt Głuchołazy Opolska Kościuszki cz. 2.pdf (42,07MB)

 

Zmiana terminu składania ofert:

JPEGzmiana terminu składania ofert - zmiana IWZ.jpeg (73,77KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór.pdf (25,88KB)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

PDFSCAN_20180309_102039442.pdf (334,03KB)