Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony:Remont elewacji wraz z kolorystyką : A. Kamienicy przy Alei Jana Pawła II nr 16 w m. Głuchołazy, B. Kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w m. Głuchołazy - nr ZP.271.1.7.2018.JSz

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.7.2018.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm


dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

Remont elewacji wraz z kolorystyką :

A. Kamienicy przy Alei Jana Pawła II nr 16 w  m. Głuchołazy , dz. nr ewid. 1255

B. Kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w  m. Głuchołazy , dz. nr ewid. 485

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie BZP

DOCOgłoszenie BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

(w tym: formularz ofertowy, oświadczenia, wykazy, wzór umowy , dokumentacja dla Części A i B)

DOCSIWZ Elewacje II.doc
 

ZIPdokumentacja projektowa.zip

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.02.2018r.

JPEGwyjaśnienie SIWZ.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.02.2017r.

JPEGinformacja z otwarcia.jpeg

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części B

PDFinfor. BIP.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części A

PDFinfor. uniew. BIP.pdf