Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia pn. "Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Głuchołazy"

 

 

Głuchołazy, dnia 31.01.2018r.

 

ZP.271.2.1.2018.JS

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

 

Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Głuchołazy”.

 

 

Informuje się, że Zamawiający - Gmina Głuchołazy, zgodnie z Regulaminem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016 r.:

 

W celu udzielenia zamówienia na realizację zadania „Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Głuchołazy” zostało przeprowadzone postępowanie w  trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy  
na podstawie  rozdz. 3 pkt. 2  lit.m) w/w regulaminu.  

Wskutek przeprowadzonego postępowania w dniu 25.01.2018r. została zawarta umowa
z Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
z/s Plac Basztowy 3 48-340 Głuchołazy

 

 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na kwotę 130.224,24 zł brutto.

JPEGInformacja o udzieleniu zamówienia.jpeg (63,99KB)