Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie” Nr ZP.271.1.12.2017.JS

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na robotę budowlaną po nazwą:

„Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew
z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie”

 przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ef163cb-596b-45f3-9549-488711deb233

 

PDFII wyjaśnienia treści IWZ.pdf (32,56KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (159,97KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (2,15MB)
PDFWyjaśnienia treści IWZ.pdf (33,02KB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip (41,82MB)
DOCZałączniki 2-6 i 8 do SIWZ - wersja edytowalna.doc (148,50KB)