Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w 2021 roku

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.26.2020.JSz   

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm..

 

na zadanie pn.:

 

 

Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w 2021 roku

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie w BZP.doc (88,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , Formularz cenowy, wzór umowy):

DOCsiwz-utrzymanie dróg i chodników 2021.doc (582,00KB)
XLSXFormularz cenowy- załącznik do Formularza ofertowego_v3.xlsx (11,18KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

XLSXDokumentacja przetargowa_Wykaz dróg i chodników -odśnieżanie.xlsx (10,13KB)
ODSDokumentacja przetargowa_wykaz dróg-koszenie_poboczy_2021..ods (6,55KB)
ODSDokumentacja przetargowa_Wykaz_dróg i chodników-(oczyszczanie_letnie)_.ods (27,32KB)
DOCDokumenatacja przetargowa_WYMAGANIA_TECHNICZNO_-_ORGANZACYJNE_DLA_POJAZDOW_SAMOCHODOWYCH_I_SPRZETU.doc;.doc (25,50KB)
DOCDokumentacha przetargowa_WARUNKI_TECHNICZNE_WYKONANIA_I_ODBIORU.doc;.doc (61,50KB)
DOCDokumentacja przetargowa_Kalendarz_imprez_2021..doc (43,00KB)
ODTDokumentacja przetargowa_Zasady_odsniezania_i_usuwania_gololedzi.odt (19,97KB)
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf (284,73KB)
 

Formularz cenowy:

DOCXFORMULARZ CENOWY. zmiana.docx (13,44KB)
 

Wzór umowy:

DOCumowa po zmianach.doc (109,50KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinfor. z otwarcia ofert.pdf (326,00KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór informacja.pdf (634,17KB)