Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                        ZP.271.1.22.2020.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

nazwa zamówienia:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Informacja o przetargu została umieszczona:

  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  •  na stronie internetowej Zamawiająceg

 

Załączniki:

Ogłoszenie o publikacji w DZ.U.UE

PDF2020-OJS247-613036-pl.pdf (121,28KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (wraz z wzorami oświadczeń i Formularzem ofertowym):

DOCSIWZ.doc (546,00KB)
 

Opis Przedmiotu Zamówienia:

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (319,50KB)
 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):

wersja edytowalna i wersja XML:

ZIPespd-request.1.zip (82,43KB)
 

Wzór umowy:

PDFCzęść III SIWZ- Istotne postanowienia umowy -wzór umowy.pdf (674,72KB)
 

Uchwały Rady Miejskiej:

PDFUchwala Nr XXVIII_298_13 z dnia 6 marca 2013 r_.pdf (90,13KB)
PDFuchwala-nr-xxiv_233_20-z-dnia-30-wrzesnia-2020r_w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagosp.pdf (152,91KB)
PDFuchwala-nr-xxiv_234_20-z-dnia-30-wrzesnia-2020r_-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-ytrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-glucholazy.pdf (326,17KB)
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ.pdf (1,79MB)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 22.12.2020r.:

PDFnotice- sprostowanie ogłoszenia.pdf (91,60KB)
 

Informacja z otwarcia:

PDFinfor. z otwarcia oferty.pdf (316,47KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie BIP.pdf (284,83KB)