Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I (strona północna do ulicy Parkowej do ulicy Elsnera [włącznie]) wraz z poprawą oświetlenia w obrębie istniejących przejść

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

Nr ZP.271.2.20.2017.JS

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I (strona północna do ulicy Parkowej do ulicy Elsnera [włącznie]) wraz z poprawą oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Gminie Głuchołazy”

Termin złożenia oferty: 13.11.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski
w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowi załącznik
do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Rozdzielnik:

  1. BIP Zamawiającego

2.    tablica ogłoszeń Zamawiającego

3.     a/a

 

ZIPIstotne warunki zamówienia.zip (10,49MB)
DOCZałączniki nr 1-4 IWZ - wersja edytowalna.doc (135,50KB)
PDFZaproszenie do złożenia ofert.pdf (26,82KB)