Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.23.2020.JSz   

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

 

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy

 

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:


DOCogłoszenie w BZP.doc (83,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCsiwz-utrzymanie terenów zielonych 2021.doc (600,00KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ:

DOCwykaz-pozostalych-elementow-zieleni-tabela 2.doc (108,00KB)
DOCwykaz-terenow-trawiastych-2021-tabela.doc (69,50KB)
DOCspecyfikacja-zielen-2021.doc (72,00KB)
 

Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniportalu oraz klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_989bd608-b8d3-4d95-b2f1-0ea215554002.asc (700,00)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinfor. z otwarcia.pdf (311,82KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf (590,17KB)