Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe pn.: „Modernizacja korytarzy i schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – obejmujący bieg klatki schodowej od pierwszego piętra do drugiego piętra oraz drugiego piętra”

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 16.11.2020r.

 

ZP.271.2.11.2020.JSz

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Modernizacja  korytarzy i schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – obejmujący bieg klatki schodowej od pierwszego piętra do drugiego piętra oraz drugiego piętra

 

Termin złożenia oferty : 20.11.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz1.doc (128,50KB)
 

Załączniki nr 1-3 do IWZ (wzór Formularza oferty , wzór wykazów i oświadczeń):

DOCzalaczniki-1-3 do IWZ.doc (94,00KB)
 

Załącznik nr 4  do IWZ- Wzór umowy:

DOCzałącznik nr 4 do IWZ -Wzór umowy.doc (63,50KB)
 

Załącznik nr 5 do IWZ- Przedmiar robót:

PDFPRZEDMIAR Remont korytarza Urząd Miejski w Głuchołazach.pdf (163,24KB)
 

Protokół wyboru:

PDFSCAN_20201124_080912271.pdf (407,67KB)