Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                           ZP.271.1.20.2020.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

 

   Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

 

 

Projekt: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCXogłoszenie w BZP.docx (33,54KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ swietlica.doc (683,00KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę - Burgrabice OSP, świetlica.pdf (852,49KB)
001DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CAŁOŚĆ.zip.001 (30,00MB)
002DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CAŁOŚĆ.zip.002 (30,00MB)
003DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CAŁOŚĆ.zip.003 (22,50MB)
ZIPDOKUMENTACJA ZAKRES DO PRZETARGU.zip (8,10MB)
PDFPostanowienie konserwatora - Burgrabice OSP, świetlica.pdf (459,72KB)
PDFPrzedmiar - 2020 BURGRABICE_SWIETLICA.pdf (736,32KB)
PDFPrzedmiar - 2020 BURGRABICE_SWIETLICA strona tytułowa.pdf (96,99KB)
PDFPrzedmiar - uzupełnienie prac - schody do piwnicy - PRZEDMIAR-1.pdf (113,88KB)
PDFUmowa na przyłącza - Tauron - Burgrabice 140A.pdf (183,95KB)
PDFUmowa na przyłącza - Woda i kanalizacja - Burgrabice 140A.pdf (275,78KB)
PDFUmowa o przyznaniu pomocy - świetlica w Burgrabicach.pdf (11,17MB)
 

Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniportalu oraz klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_47e76ac1-983d-4bee-9db7-abb66c7a2b05 (1).asc (700,00)
 

Wyjaśnienia SIWZ:

PDFwyjaśnienia siwz.pdf (315,91KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCXzmiana ogłoszenia w bZP.docx (11,32KB)
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf (257,00KB)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 13.11..doc (25,00KB)
 

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ:

PDFwyjasnienia i zmiana SIWZ.pdf (734,12KB)
 

Wyjaśnienie  SIWZ:

PDFwyjaśnienia SIWZ z dn. 17.11..pdf (1,21MB)
PDF2020 BURGRABICE_SWIETLICA przedmiar.pdf (784,57KB)
PDF20201112135918400.pdf (1,30MB)
PDF20201112140014987.pdf (1,04MB)
PDFbadania rezystancji.pdf (577,49KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.11..doc (25,00KB)
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiania SIWZ z 19.11..pdf (260,95KB)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.11..doc (25,00KB)
 

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ wraz z załącznikami:

PDFwyjasnienia i zmiana z 26.11.pdf (1,04MB)
PDFPRACE DODATKOWE - uzupełnienie -ok - PRZEDMIAR.pdf (203,33KB)
DOCumowa po poprawkach.doc (200,50KB)
 

Zmiana (sprostowanie) SIWZ:

PDFsprostowanie.pdf (236,30KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:
 

PDFinformacja z otwarci aofert.pdf (649,63KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf (745,44KB)