Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach poprzez odnowienia, zalesienia i pielęgnację młodników

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.21.2020.JSz   

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm..

 

na zadanie pn.:

 

Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach poprzez  odnowienia, zalesienia i pielęgnację młodników

 

Operacja pod nazwą ,,Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający otwarcie ofert nastąpi bez udziału publiczności  poprzez transmisję internetową (szczegóły pkt. 19 SIWZ).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie o zamówieniu w BZP.doc (105,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCsiwz.doc (1,19MB)
 

Załącznik nr 6 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

elabotat_LK_Głuchołazy.pdf

PDFObmiar.pdf (133,45KB)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

DOCXogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (11,31KB)
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiana siwz bioróżn..pdf (265,13KB)
 

Protokół z otwarcia:

PDFprotokół z otwarcia.pdf (342,28KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInfor, wybór BIP.pdf (701,04KB)