Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.19.2020..JSz    

 

 

 

 Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

 

Ogłoszenie w BZP:

DOCXogłoszenie BZP.docx (30,96KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory dokumentów i oświadczeń, wzór umowy, Wzór Formularza oferty):

DOCsiwz-komunikacja-gminne-przewozy-pasazerskie1.doc (604,00KB)
 

Załącznik nr 8 do SIWZ- Identyfikator postępowania na Miniportalu oraz Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_7208eab4-1226-4856-8136-33f022fffb94.asc (700,00)
 

Załącznik nr 9 do SIWZ:

PDFZarządzenie nr 393-PR.84.2019.pdf (693,66KB)
PDFZarządzenie nr 530-PR.113.2019.pdf (60,95KB)
 

Załącznik nr 10 do SIWZ (szacunkowe zestawienie dni/ilości wozokilometrów):

ODSZestawienie komunikacja na 2021 do przetargu.ods (24,83KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia.pdf (319,45KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf (403,97KB)