Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach

Głuchołazy, dnia 30.11.2017r.

 

     Nr ZP.271.2.21.2017.JSz

 

       ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pod nazwą :

 

 „Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach”

 

Termin złożenia oferty: 8 grudnia 2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U.z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm), na zasadzie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

ZIPbadania geotechniczne.zip (4,52MB)
DOCInformacja o udzieleniu zamówienia.doc (24,00KB)
PDFInformacja-protokół z otwarcia ofert.pdf (49,38KB)
PDFIstotne Warunki Zamówienia.pdf (964,58KB)
PDFmapa Koncepcja modernizacji Targowiska.pdf (602,38KB)
ZIPmapa sytuacyjna i konepcja biznesowa.zip (3,30MB)
PDFSprostowanie- informacji z otwarcia.pdf (26,12KB)
PDFWybór najkorzystniejszej oferty.pdf (103,54KB)
PDFWyjaśnienia i zmiana IWZ.pdf (82,61KB)
DOCZalaczniki nr 1-4 do IWZ.doc (149,50KB)
PDFzał. nr 5 do IWZ- wzór umowy.pdf (581,24KB)
PDFZapytanie ofertowe.pdf (212,01KB)