Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach poprzez odnowienia, zalesienia i pielęgnację młodników

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.15.2020.JSz   

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm..

 

na zadanie pn.:

 

 

Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach poprzez  odnowienia, zalesienia i pielęgnację młodników

 

Operacja pod nazwą ,,Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:


DOCogłoszenie o zamówieniu w BZP.doc (104,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCsiwz.doc (1,19MB)
 

Załącznik nr 6 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

PDFelabotat_LK_Głuchołazy.pdf (11,65MB)
PDFObmiar las.pdf (133,74KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie.pdf (320,25KB)