Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki

     

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.18.2020.JSz    

 

 

 Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCOgloszenie w BZP.doc (122,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc (1,35MB)
 

Dokumentacja przetargowa:

Projekt budowlany:

ZIPProjekt PB.zip (32,56MB)
 

Projekt wykonawczy:

ZIP01 Projekt wykonawczy opisy.zip (2,55MB)
ZIP02 Projekt wykonawczy architektura.zip (17,03MB)
ZIP03 Projekt wykonawczy konstrukcja.zip (9,83MB)
ZIP04 Projekt wykonawczy sanitarka.zip (6,68MB)
ZIP05 Projekt wykonawczy elektryka.zip (6,69MB)
ZIP06 Projekt wykonawczy drogowa.zip (1,64MB)
ZIP07 Projekt wykonawczy formalno prawne.zip (3,50MB)
ZIP10 Wizualizacje.zip (4,01MB)
 

Decyzje i oświadczenie:

PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę - przebudowa istniejącego targowiska miejskiego.pdf (1,10MB)
PDFDecyzja zmieniająca- przebudowa istniejącego targowiska miejskiego.pdf (633,77KB)
PDFoswiadczenie o zastosowanych producentach.pdf (76,50KB)
 

Przedmiar:

PDFPrzedmiar.pdf (20,93MB)
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.doc (25,00KB)
 

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ:

PDFwyjaśnienia i zm. SIWZ.pdf (448,62KB)
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (25,00KB)
 

II Wyjaśnienie i zmiana SIWZ:

PDFII wyjasnienie i zmiania treści SIWZ.pdf (378,08KB)
DOCumowa po zmianach.doc (492,00KB)
DOCformularz oferty po zmianach.doc (64,00KB)
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCIII zmiania ogłoszeniw BZP.doc (25,00KB)
 

III Zmiana SIWZ:

PDFIII zmiana SIWZ.pdf (332,26KB)
 

Dokumentacja zamienna -WC:

ZIPDOKUMENTACJA - ZAMIENNA (WC).zip (9,90MB)

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCIII Ogłoszenie o zmianie ogłosznenia.doc (25,00KB)
 

IV Zmiana SIWZ:

PDFIV Zmianan treści SIWZ.pdf (342,09KB)
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

ZIPSPECYFIKACJA.zip (254,36KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf (417,82KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie BIP.pdf (434,34KB)