Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Przetarg nieograniczony: „Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)”

Operacja pod nazwą ,,Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.16.2020.JSz    

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

„Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)”

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie BZP.doc (115,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc (855,00KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - punkt widokowy (deszczochron).zip
branza-drogowa.zip
branza-elektryczna.zip
branza-sanitarna.zip
dokumenty-formalno-prawne.zip
inwentaryzacja-zieleni.zip
projekt-wykonawczy-br-drogowa-pdf.zip
projekt-wykonawczy-br-elektryczna-pdf.zip
projekt-wykonawczy-br-sanitarna.zip
projekty-podzialu-nieruchomosci-wykaz-zmian-gruntowych-korygowany.pdf
Specyfikacja - wykonywanie nawierzchni mineralnej HanseGrand.pdf
pzt.zip
specyfikacja.zip
zestawienie-nieruchomosci-do-przejecia-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnegokorygowany.pdf
PRZEDMIARY ROBÓT.zip
Załącznik Nr 1 - poglądowa mapa_DOJŚCIE DO PUNKTU WIDOKOWEGO-zmiany.jpeg
Załącznik Nr 2 - poglądowa mapa_pow. do karczowania.jpeg
Decyzja 8.11.2016.pdf

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (352,79KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwyb.-BIP.pdf (607,56KB)