Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach- poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejących szlaków w lesie komunalnym

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                             ZP.271.1.14.2020.JSz    

 

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach- poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejących szlaków w lesie komunalnym

 

Operacja pod nazwą ,,Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach- poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejących szlaków w lesie komunalnym” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCOgłoszenie BZP.doc (109,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc (997,50KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

ZIPdokumentacja przetargowa.zip (5,89MB)
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf (280,20KB)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc (29,50KB)
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiana SIWZ z 20.07..pdf (375,05KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf (368,16KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwyb. BIP.pdf (704,01KB)